Αρχιτεκτονική Τοπίου - Κατερίνα Γκόλτσιου - Το Γραφείο

To γραφείο μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου με την επωνυμία Αικατερίνη Γκόλτσιου και Συνεργάτες, ιδρύθηκε το 1997 στην Αθήνα από την Αικατερίνη Γκόλτσιου που είναι Πτυχιούχος Γεωπόνος (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-1993), Αρχιτέκτων Τοπίου (M.L.A. University of Edinburgh-1996) και διδάκτορας στη Γεωγραφία (Παν/μιο Αιγαίου-2007). Από το 1997 έως σήμερα το γραφείο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες του επεκτείνονται στο σχεδιασμό της φύτευσης δημοσίων υπαίθριων χώρων (πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, πολιτισμικοί χώροι, αθλητικοί χώροι), στην διαμόρφωση υπαίθριων ιδιωτικών χώρων, στην αποκατάσταση τοπίων (λατομείων, έργων οδοποιίας, εξυγίανση ρεμάτων, κ.ο.κ.) και στις μελέτες αξιολόγησης του τοπίου.

Η Αικατερίνη Γκόλτσιου είναι συνέταιρος του γραφείου AGRODESIGN (www.agrodesign.gr), με στόχο την προώθηση του αγροτοτουρισμού και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών αρχιτεκτονικής τοπίου και σχεδιασμού αγροτοτουριστικών μονάδων. Παράλληλα είναι εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια Ελεύθερων Επαγγελματιών και Δημοσίων Υπαλλήλων, με θέμα το τοπίο και την αρχιτεκτονική τοπίου. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια με κριτές και έχει ασχοληθεί με την συγγραφή βιβλίων για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Παν/μιου Αιγαίου και της Ε.Ε. με γενικότερο αντικείμενο την ανάλυση του τοπίου και των αλλαγών στις χρήσεις γης με τη βοήθεια δεικτών τοπίου, χωρικής στατικής σε συνδυασμό με την τηλεπισκόπηση και τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην ανάλυση του τοπίου μέσω ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων, στην εκτίμηση των επιπτώσεων του τουρισμού στο τοπίο, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για το τοπίο με στόχο την ανάδειξη και προστασία του.

Είναι μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου), του ΙFLA (International Federation of Landscape Architects) και της Επιτροπής Τοπίου του ΥΠΕΚΑ.

Greek